Instalacja

Do pobrania instrukcja montażu: Adore Dryback, Looselay i Click System. 

 Instrukcje instalacji do pobrania są dostępne w następujących językach:

Czynności konieczne przed przystąpieniem do montażu

• Wszystkie prace na mokro muszą być zakończone, obszar musi pozostać czysty, podkład podłogowy musi być płaski, bez grudek, wypukłości ani zagłębień większych niż 3 mm pod 2-metrowym liniałem mierniczym. Podkład podłogowy musi być suchy (wilgotność względna wylewki poniżej 75%, drewna poniżej 13%), dokładny, bez przesunięć w pionie przekraczających 5 mm, a powierzchnia nie powinna być krucha/ zapylona.

• Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, takie jak olej, wosk, lakier, kleje, farby itd.

• Zabrania się montażu na starym pokryciu posadzki. Niezależnie od rodzaju, posadzka musi być dostosowana do produktu i przygotowana do jego montażu z wykorzystaniem odpowiednich środków. Należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta materiału do przygotowania. 

• Większość posadzek drewnianych wymaga nałożenia płyt ze sklejki lub specjalnej mieszanki wygładzającej. Monterzy i/lub sprzedawcy detaliczni muszą upewnić się, że podkład podłogowy nadaje się do montażu i spełnia (jako minimum) wymagania normy brytyjskiej (BS). W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt!

• Płytki należy transportować i przechowywać na płaskiej powierzchni; zabrania się opierania ich na częściach bocznych oraz na końcach. Nie należy również przechowywać materiałów obok lub naprzeciw grzejników.

• Przed rozpoczęciem montażu, płytki należy umieścić w pomieszczeniu docelowym na minimum 48 godzin. Wskazówka: Aklimatyzacja płytek do warunków panujących w pomieszczeniu docelowym może być przeprowadzona szybciej, jeżeli zostaną one wyjęte z opakowania (może ono działać jako izolator). W przypadku, gdy w pomieszczeniu jest ogrzewanie podłogowe, należy składować płytki nad podłogą, aby zapobiec zbyt silnemu podgrzaniu dolnych płytek.

• W miejscu przechowywania należy utrzymywać stałą temperaturę (idealnie 18°C ± 3°C) przez minimum 24 godziny przed i w trakcie montażu oraz od 48 do 72 godzin po montażu (również w nocy). Obniżenie temperatury pomieszczenia w nocy ma wpływ na stabilność montażu szczególnie w warunkach zimowych i może doprowadzić do uniesienia się i odklejenia płytek, jeżeli klej nie został odpowiednio utwardzony (może to potrwać od 48 do 72 godzin).

• Ogrzewanie podłogowe powinno pracować ze stałą temperaturą 13–15°C przez cały powyższy okres. Aby uzyskać temperaturę odpowiednią do montażu w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym, należy zastosować grzejnik konwektorowy/ wentylatorowy. Grzejniki pasywne nie nagrzewają równomiernie całego pomieszczenia i nie należy ich stosować. Ponadto nie należy stosować grzejników gazowych, gdyż odprowadzają one wilgoć do atmosfery.

Dopasowanie

• Najlepsze efekty daje równe przecięcie warstwy górnej, a następnie rozszerzenie nacięcia w dół. Płytki powinny luźno przylegać do ściany. Nigdy nie przycinać w taki sposób, aby płytkę trzeba było zakładać na siłę. Bezpieczeństwo: należy zawsze korzystać ze sprzętu chroniącego oczy i dłonie.

• Zaplanować obszar pracy; należy zmierzyć, czy na ścianie przeciwnej do ściany rozpoczynającej do położenia zostanie płytka drewnopodobna o minimum połowie całkowitej szerokości. Długość nie ma tutaj tak dużego znaczenia, jednakże należy unikać przycinania do długości poniżej 200 mm. Płytki powinny być rozłożone równomiernie, tj. przy tej samej długości i szerokości wzdłuż wszystkich ścian. Rozpocząć pracę od ustalenia linii środka pomieszczenia. Należy użyć płytek z różnych opakowań i dopasować je do siebie pod względem koloru i wzoru tak, aby pojedyncze płytki nie zakłócały docelowego wyglądu podłogi.

• Płytki należy przymocować do odpowiedniego podłoża za pomocą przeznaczonego do tego celu kleju akrylowego. W przypadku montażu płytek na ogrzewaniu podłogowym, w cieplarniach lub obszarach, na które bezpośrednio oddziałuje światło słoneczne lub inne źródło ciepła (przed kominkami lub piekarnikami), niezbędne jest zastosowanie dwuskładnikowego lub odpornego na wysokie temperatury kleju .

Klej

Nakładanie na mokro:

• Nałożyć klej za pomocą odpowiedniej pacy zębatej (sprawdzić zalecenia producenta kleju co do rozmiaru zębów). Nałożyć klej wzdłuż wyznaczonej linii na takim obszarze, który będzie można pokryć płytkami w czasie 20–30 minut (czas ten zależy od warunków wewnątrz danego pomieszczenia), należy jednak zawsze przestrzegać instrukcji producenta kleju).

• Informacja: nie należy przyklejać płytek aż do ściany; należy pozostawić miejsce na co najmniej jedną całą płytkę oraz płytkę docinaną. Płytki w tym miejscu zostaną przyklejone po docięciu płytek przyściennych. Uniemożliwia to przyklejanie płytek do częściowo utwardzonego kleju. Po rozmieszaniu kleju i odczekaniu odpowiedniego czasu należy rozpocząć montaż płytek na mokrym kleju (klej nie może wyschnąć).

• Płytki należy umieścić na kleju wzdłuż wyznaczonej linii (nie przesuwać na boki) i co jakiś czas sprawdzać, czy klej znajduje się również pod tylnymi częściami płytek.

• Wytrzeć nadmiar kleju z płytek przed jego wyschnięciem.

Nakładanie na sucho:

• Zabrania się stosowania suchego kleju na obszarach narażonych na działanie ciepła, w środowisku komercyjnym, wysokoobciążalnym lub wilgotnym! Maksymalna powierzchnia, na którą można nakładać ten rodzaj kleju, wynosi 25 metrów kwadratowych. Należy zawsze sprawdzić, czy dany producent umożliwia stosowanie kleju w połączeniu z tymi płytkami.

• Równomiernie rozprowadzić klej za pomocą pacy lub wałka (patrz instrukcja producenta kleju).

• Zmiana koloru kleju (standardowo przezroczysty) oznacza, że klej wyschnął. Ponadto po dotknięciu klej nie będzie pozostawał na palcach, jednak będzie charakteryzował się kleistą strukturą (maksymalny czas wiązania wynosi 5 godzin; zabrania się pozostawiania kleju na noc lub w środowisku zapylonym).

• Umieścić płytki na wyschniętym kleju układając je ostrożnie, gdyż nie będzie możliwe ich przesunięcie w bok. Należy się upewnić, że zachowano dostęp do obszaru początkowego bez konieczności chodzenia po kleju!

Nakładanie na mokro i sucho:

• Każdą sekcję należy rozwalcować odpowiednio ciężkim walcem natychmiast po zakończeniu przyklejania. Wskazówka: rolować pod kątem tak, aby zniwelować jakiekolwiek ruchy poprzeczne płytek. Po upływie od 30 do 60 minut ponownie docisnąć płytki na całej powierzchni.

• Zabrania się chodzenia po płytkach do czasu utwardzenia kleju. Jeżeli jest to niemożliwe, na płytki należy nałożyć kawałek sklejki lub innego przedmiotu chroniącego górną część płytki przed zarysowaniem. Zabrania się stosowania do tego celu tworzyw sztucznych, gdyż mają one wpływ na utwardzanie kleju (kondensacja).

• W przypadku wadliwego montażu wymagane będą co najmniej następujące dokumenty :

• odczyty wilgotności podkładu podłogowego
• sposób przygotowania podkładu
• zastosowany klej
• czas aklimatyzacji płytek

Producent po dokonaniu oceny powyższych dokumentów, w razie potrzeby może zażądać dodatkowych. Jeśli producent uzna to za konieczne, zleci również kontrolę montażu inspektorowi technicznemu.

„Wskazówka: podkład nie jest wymagany do normalnej instalacji tej podłogi. W razie jego użycia, należy skontaktować się ze sprzedawcą/ dystrybutorem, w celu upewnienia się, że użyto podkładu zatwierdzonego przez Adore”